HILLERTORPS SPECIAL EMBALLAGE 

 
Automatisk brädmatare med vacuumavstapling för okspikmaskin, samt automatisk staplare för färdiga ok.